Aportem la intel·ligència en la indústria 4.0

Optimizació d’estocs

Mitjançant el nostre innovador sistema de previsions de vendes i preus optimitzem els seus estocs per adaptar-los a la demanda de cada producte. A més, amb el sistema de previsions a llarg termini, podrà negociar millors condicions amb els proveïdors.

Li oferim un sistema completament flexible i personalitzable:

– Integrable amb qualsevol ERP.

– Enriquiment amb variables externes: campanyes de màrqueting, tendències de mercat, preus de la competència …

– Restriccions: compres mínimes, descomptes per volum, temps de servei de proveïdors, períodes de cobertura, etc.

– Amb panell de control per a la monitorització configurable.

Reducció de ruptures d'estocs
90%
Reducció de nivells d'inventari
60%
Reducció dels preus de compra
20%
Clients satisfets
100%

Monitorització i control

Dissenyem quadres de comandament a mida per poder controlar en temps real tot el que passa en la seva producció.

El nostre equip d’experts l’ajudarà a identificar els KPIs més adequats per al seu negoci, disposarà d’informació gràfica i precisa en temps real, que l’ajudarà a prendre les millors decisions en cada moment.

El panell de control també integra la informació dels nostres sistemes intel·ligents per a les previsions futures i es pot complementar amb informació de totes les àrees de l’empresa (direcció, comptabilitat, màrqueting, finances, logística, RH, ..) per poder tenir una visió global i en temps real de tota l’empresa.

Planificació intel·ligent de la producció.

Dotem el seu ERP amb un avançat sistema per millorar l’eficiència de la seva producció, tenint en compte tot tipus de restriccions (materials, capacitat de les màquines, personal, dates de lliurament, costos, estocs, etc)

Solució completament adaptable a les necessitats de cada entorn productiu i de cada ERP.

Reducció en despeses de personal extern
75%
Reducció de parades improductives
40%
Millora en els terminis de lliurament
85%
Augment de la productivitat
40%

Contacta amb nosaltres

DainsoIndústria 4.0